Pressrelease 2017-04-19

Seapilot AB och Navigationsgruppen påbörjar samarbete för helt elektronisk navigering.

Seapilot och Navigationsgruppen inleder ett samarbete för att möta en ökad efterfrågan på en helt elektronisk navigeringsutbildning anpassad till fritidsbåtslivet.

Läs hela pressmeddelandet här >>