Pressrelease 2017-04-12

True Heading AB (publ) köper funktion för radar till Seapilot.

True Heading köper via en riktad emission hela rättigheten till en mjukvara som kommer göra det möjligt att få in radar i Seapilot.

Läs hela pressmeddelandet här >>